Tập đoàn FIT: LNST quý 3/2021 tăng gấp rưỡi lên hơn 30 tỷ đồng, vượt 10% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

Tập đoàn FIT: LNST quý 3/2021 tăng gấp rưỡi lên hơn 30 tỷ đồng, vượt 10% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (mã CK: FIT) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 277,9 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí giá vốn hàng bán giảm sâu hơn ở mức 17,6%, nhờ đó lãi gộp tăng 13,9% so với quý 3/2020 lên mức 71,5 tỷ đồng.

Trong kỳ FIT thu về 56,4 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 77,6% so với cùng kỳ. Trong khí đó chi phí tài chính tăng thấp hơn ở mức 17,1% lên 11,8 tỷ đồng.

Mặc dù các khoản chi phí đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước, song FIT vẫn báo lãi sau thuế tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm trước ghi nhận 30,3 tỷ đồng, LNST công ty mẹ là 22,1 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 87 đồng.

Tập đoàn FIT: LNST quý 3/2021 tăng gấp rưỡi lên hơn 30 tỷ đồng, vượt 10% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng - Ảnh 1.